promo
BlueZZFestRousse '09
BlueZZ Fest Rousse, 2009 June 27,
"Ventzi Blagoev Blue Jazztet" with John C Marshall, Oleg Chally, Mitko Dmitrov, Vlado Neichev, Militza Gladnishka, Marina Gospodinova & Atila Weinberger.

Photo: Vessel Vesselinov

 

Beyond the Sea

Jazz in black

But not for me

I've never been in love before

My Banjo

I Got Rhythm